Asbest attest

Asbest Attest Aanvragen

KOSTPRIJS van een Asbest attest / Asbestinventaris

Alle prijzen zijn incl BTW + transportkosten !

 

 • Asbestinventaris studio / appartement 750,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris gesloten bebouwing / halfopen bebouwing 1000,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris open bebouwing tot en met 300m² vloeroppervlakte 1250,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris gesloten bebouwing meer dan 300m² vloeroppervlakte 1500,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).

In de prijzen zijn plaatsbezoek door een erkende deskundige inbegrepen samen met fotodossier, 2 staalnames en asbestinventaris uitgaande van OVAM. 

Indien er meer dan 2 stalen genomen worden zal er bijkomstig 50,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen) per staalname aangerekend worden.  Staalnames zijn niet verplicht.  De eigenaar of u kan deze staalnames ook weigeren conform regelgeving OVAM.

Combinatie korting

In combinatie met andere attesten ( EPC, Elektrische keuring, gaskeuring, … ) maar ook bij het aanvragen van meerdere asbest attesten, geven we een combinatiekorting:

 • combinatie met 1 andere keuring ( € 20 ) 
 • combinatie met 2 andere keuringen ( € 30 )
 • combinatie met 3 andere keuringen (  € 40 )
 • combinatie met 4 andere keuringen (  € 50 )
 • combinatie met 5 andere keuringen (  € 60 )

Wat is een asbest attest?

De asbestinventarisatie van een gebouw  ( asbest attest ) beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

is een asbest attest verplicht?

Het asbestattest wordt verplicht vanaf 23 -11- 2022. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis).

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest.

 

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Als een gebouw dateert van na 2001, is een asbestattest niet nodig. Het is dan aangeraden om zowel in de overeenkomst als in de akte op te nemen dat de eigenaar verklaart dat er geen toegankelijke constructie met risicobouwjaar van voor 2001 aanwezig is en er dus geen asbestattest moet worden opgemaakt. 


In het geval er een toegankelijke constructie met risicobouwjaar aanwezig is die kleiner is dan 20m², moet de notaris opnemen in de overeenkomst en in de akte dat het gebouw onder de verplichting valt maar dat het wegens de te kleine oppervlakte (kleiner dan 20m²) onder de uitzonderingsregel valt. 

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar.

In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken. 

 

Het asbestattest kan enkel door een gecertificeerd asbestdeskundige opgemaakt worden. De aspect inspecteur zal na de inspectie ter plaatse een rapport opmaken van de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of gebouw en deze indienen bij OVAM om een geldig asbestattest te bekomen.

Er is vandaag geen algemene verplichting om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Asbesthoudend materiaal vervangen is meestal de beste oplossing.

 • Asbestinventaris studio / appartement 750,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris gesloten bebouwing / halfopen bebouwing 1000,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris open bebouwing tot en met 300m² vloeroppervlakte 1250,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).
 • Asbestinventaris gesloten bebouwing meer dan 300m² vloeroppervlakte 1500,00 Euro (BTW inclusief – alle kosten inbegrepen).

In de prijzen zijn plaatsbezoek door een erkende deskundige inbegrepen samen met fotodossier, 2 staalnames en asbestinventaris uitgaande van OVAM. 

Wij leveren Asbest Attesten in heel Vlaanderen

Vrijblijvend  Asbest Attest Aanvragen?

EPC attest 

EPC attesten al vanaf € 95

HUYZ levert EPC attesten volgens de laatste normen in heel Vlaanderen.

Elektrische keuring

Elektrische keuring al vanaf € 130

HUYZ levert Elektrische keuring volgens de laatste AREI normen in heel Vlaanderen.

Gaskeuring

Gaskeuring al vanaf € 160

HUYZ levert gaskeuringen volgens de laatste normen in heel Vlaanderen.

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving al vanaf € 150

HUYZ doet plaatsbeschrijvingen in heel Vlaanderen.